InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Pabahay

Ang pabahay ay isang esensyal na pangangailangan kapag ikaw ay dumating sa isang bagong komunidad. Sa seksyong ito ikaw ay makakakita ng impormasyon tungkol sa iba’t-ibang mga uri ng pabahay, kung paano maghahanap ng lugar na mauupahan, ng mga relasyon ng kasera-umuupa at kung paano bumili at magpinansya ng isang bahay.

Humanap ng Paupahang Pabahay

 • v
 • I-print
 • PDF
 • Idagdag sa Mga Paborito Ko
 

Anu-ano ang iba’t-ibang mga uri ng pabahay na makukuha?

Magpasya ka mang mangupahan o bumili, mayroong iba't-ibang mga uri ng pabahay na makukuha:

 • Apartment (suite, flat) - May 1 silid o higit pa, isang kusina, isang banyo at salas. Ang "bachelor" o pang-binatang apartment o "estudyo" ay 1 silid na may kusina at isang banyo. Ang "junior" na 1-silid na apartment ay may 1 maliit na silid na bumubukas sa isa pang silid.
  Ang mga apartment ay maaaring nasa isang gusali o nasa isang bahay. Ang mga gusaling apartment ay matataas (6-30 palapag na may elebetor) o mabababa (mas kaunti sa 6 na palapag at walang elebetor). Ang mga apartment ay pag-aari ng isang kasero at pinarerentahan sa mga nangungupahan.
 • Kondominyum (kondo) - Isang uri ng pag-aari ng bahay kung saan ikaw ay bibili ng yunit sa isang gusaling apartment o townhouse complex, ngunit hindi mo pag-aari ang lupain. Bawat nagmamay-ari ng kondominyum ay nagbabayad ng kanilang pagkakasangla (mortgage), mga buwis, utilidad at buwanang bayad para sa pagmimintina ng propyedad. Minsan, maaari kang umupa ng kondominyum mula sa may-ari.
 • Dyupleks - Isang bahay na hinati sa dalawang (2) magkahiwalay na apartment, ang isa ay nasa itaas ng isa pa. Ang may-ari ng dyupleks ay maaaring nakatira sa isang apartment at pinauupahan ang isa pa o pinauupahan ang parehong apartment sa mga nangungupahan. Ang "triplex" ay isang bahay na hinati sa 3 magkakahiwalay na mga apartment.
 • Hiwalay na bahay - Isang solong bahay na pag-aari ng 1 o mas marami pang mga tao. Ang mga may-ari ay maaaring magpaupa ng 1 o mas marami pang mga silid o ng buong bahay.
 • Semi-detached - Solong bahay na nakadugtong sa isa pang bahay sa pamamagitan ng komun na pader. Ang mga bahay ay magkatabi sa isa't-isa at magkadikit.
 • Townhouse - Isangmaliit na bahay na nakakabit sa hanay ng iba pang mga maliliit na bahay. Ang mga townhouse ay maaaring bilhin o upahan.
 • Silid - Ang silid sa isang apartment o bahay na pinauupahan. Kung ang nangungupahan ay nakikibahagi sa kusina, banyo at salas kasama ng iba pang mga nangungupahan, ang tipo ng pabahay na ito ay tinatawag na "magkasosyong tirahan" ("shared accommodation)." Ang "silid at pangangasera"  ("room and board") ay nangangahulugan na ang mga pagkain ay kasama dito.

Mahahalagang mga Numero ng Telepono

 • Korporasyon para sa Pagsasangla at Pabahay ng Canada (1) [Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)]- Isang ahensyang itinatag ng Pamahalaan ng Canada upang makasigurong may ligtas, segurado at abot-kayang pabahay para sa mga mamamayan ng Canada.
  CMHC Ontario Business Centre, Toronto:
  Libreng-tawag: 1-866-389-1742
  Telepono: 416-221-2642
 • Korporasyon ng Waranti ng Tarion (2) (Tarion Warranty Corporation)- Isang hindi pinagkakakitaang organisasyon na gumagarantiya sa mga karapatan ng mga mamimili kapag sila ay bumili ng isang bagong bahay o yunit ng kondominyum.
  Libreng-tawag: 1-877-9-TARION (or 1-877-982-7466)
  Telepono: 416-229-9200

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Canada Mortgage and Housing Corporation:
http://findlink.at/cmhc

(2) Tarion Warranty Corporation:
http://findlink.at/tarion